SADM raštas

  Skelbiame raštą, kurį SADM išsiuntė savivaldybėms dėl programos “Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse 2020 karantino laikotarpiu.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, rekomenduoja savivaldybių administracijoms, įgyvendinant Nevyriausybinių Read more…

Bendruomeninės ir savanoriškos veiklos Lietuvoje tyrimas

Atliktas tyrimas, skirtas bendruomeninės ir savanoriškos veiklos situacijai ir  pokyčiams Lietuvoje įvertinti, analizuojant įvairių visuomenės grupių požiūrį ir įsitraukimą į šias veiklas, taip pat iššūkiams, įskaitant teisinį reglamentavimą ir įgyvendinamas programas, kurie kyla šias veiklas plėtojančioms organizacijoms, nustatyti, siekiant, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos ir numatytos veiksmingesnės priemonės bendruomeninei ir Read more…