Vilniaus bendruomeninių organizacijų sąjunga (VBOS) įkurta 2019 m. birželio 7 d. 

VBOS veiklos tikslai:

1. Burti Vilniaus miesto bendruomenes į vieningą tinklą.

2. Įgyvendinti dalyvaujamąją valdyseną vietos savivaldoje, užtikrinant darnią Vilniaus miesto plėtrą, įsitraukusių piliečių dalyvavimą savivaldos sprendimų priėmime ir to sąlygojamą augantį pasitenkinimą gyvenimu Vilniaus mieste.

3. Teikti savo nariams objektyvią ir aktualią informaciją bei metodinę pagalbą.