Atliktas tyrimas, skirtas bendruomeninės ir savanoriškos veiklos situacijai ir  pokyčiams Lietuvoje įvertinti, analizuojant įvairių visuomenės grupių požiūrį ir įsitraukimą į šias veiklas, taip pat iššūkiams, įskaitant teisinį reglamentavimą ir įgyvendinamas programas, kurie kyla šias veiklas plėtojančioms organizacijoms, nustatyti, siekiant, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos ir numatytos veiksmingesnės priemonės bendruomeninei ir savanoriškai veiklą plėtoti ir stiprinti.

Tyrimo atlikimo terminas: 2019 m. gruodžio 3 d. – 2020 m. sausio 31 d.

TYRIMAS

Categories: Redakcija