Asociacija ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga” viena iš aktyviausių bendruomenių Vilniuje. Šiais metais projekto dėka dovanojame 30 iniciatyvų Lietuvos Baltijos keliui paminėti. Projektas bus finansuojamas pagal 2019 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” įgyvendinimo projekto atrankos konkurso laimėtą projektą ,,Šeškinė – kartų rajonas ,,Padovanokime gražiausias akimirkas kiekvienam šeškiniečiui“

Kiekvienas gyventojas galės prisidėti prie veiklų, įsitraukti į renginius, savanoriauti renginių metu.

Projektas prasidės nuo rugsėjo 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d.

Šeškinės bendruomenės nariai kiekvienais metais susiduria su šiomis pagrindinėmis problemomis: skirtingos kartos nesusikalba, nemoka tinkamai pateikti vieni kitiems žinių ir perduoti patirtį, bendruomenės nariai neturi pakankamai gebėjimų ir patirties kokybiškai suteikti visas paslaugas (tame tarpe ir kultūrines, menines, sportines saviraiškos veiklas), Šeškinės gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimo stoka.

Visos numatytos veiklos, priemonės ir paslaugos yra reikalingos, norint išspręsti esamą padėtį. Tokiu būdu bus užtikrina Šeškinės bendruomenės tradicijų, papročių, veiklų tęstinumas ir kokybiškas jų pateikimas gyventojams, skirtingos kartos sugebės taip skatinant juos aktyviai įsilieti į Šeškinės seniūnijos teritorijoje esančių bendruomenių, kolektyvų, ansamblių, nevyriausybinių organizacijų veiklas. Projekto metu bus skatinama savanorystės sklaida ir socialiai pažeidžiamų grupių įtraukimas į bendruomenės gyvenimą.

Skatinti Šeškinės bendruomenės kartų dialogą ir bendruomeniškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jos narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, gebėjimus, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas kuo didesniam Šeškinės gyventojų ratui dalyvauti Šeškinės bendruomenės gyvenime.
Uždaviniai:
1. Skatinti Šeškinės gyventojų aktyvų dalyvavimą bendruomenės veiklose;
2. Suteikti galimybes atrasti savo meninius, sportinius, kultūrinius įgūdžius;
3. Stiprinti bendruomenės narių gebėjimus, žinias, patirtį;
4. Skatinti kartų dialogą ir bendradarbiavimą;
5. Mažinti Šeškinėje esančių žmonių socialinę atskirtį;
6. Padovanoti vieni kitiems socialinius įgūdžius;
7. Įtraukti į bendruomenės veiklas socialiai šeimos remtinus vaikus ir neįgaliuosius;
8. Pažinti kitas Lietuvos bendruomenes, perimti jų gerąją patirtį.

Projektas yra orientuotas į Šeškinės bendruomenės narių gebėjimų stiprinimą. Į visas veiklas bus stengiamasi įtraukti nuo darželinuko iki vyresnio amžiaus kartos gyventojo. Veiklos bus orientuotos į visas skirtingas kartas: jaunas šeimas, vaikus, paauglius, mokinius, socialiai pažeidžiamas grupes, asmenis, kurie turi priklausomybę, senjorus, neįgaliuosius. Veiklos buvo atrinktos pagal vykdytą gyventojų apklausą, kuri vyko nuo 2019-07-01 iki 2019-07-10 elektroniniu būdu, kurios metu Šeškinės gyventojai galėjo pasisakyti, kokio pobūdžio veiklų trūksta Šeškinės teritorijoje. Apklausos rezultatai viešai prieinami. Apklausa parodė. Jog yra trūkumas kultūrinės ir sportinės veiklos, kuri būtų prieinama įvairios kartos atstovams. Todėl veiklos, kurios numatytos žemiau leidžia teigti, jog tenkina dalinai gyventojų poreikius pagal projekto galimybes.
Tikslinė projekto grupė yra bendruomenės nariai: moksleiviai, šeimos, senjorai, neįgalieji, ikimokyklinio ugdymo vaikai.

Veiklos:

1.Daina apie Šeškinę
2. Flešmobas ,,Mes mylime Šeškinę“
3.Šeškinės šeimų turnyras 2019
4.Senosios Šeškinės bendruomenės stiprinimas
5.Kūrybinės dirbtuvės vaikams ir senjorams ,,Kalėdų stebuklo belaukiant“
6. Vaikų ir socialiai remtinų grupių kūrybos vakaras ,,Tai bent Šeškinė!“
7.Šeškinės padėkos vakaras 2019
8. Inovatyvių technologijų festivalis Šeškinėje ,,Šeškinė ateities žmogaus akimis“
9.Kraujo donorystės akcija ,,Pasaulinė širdies diena“
10.Socialinė akcija aplankyti vienišus žmones ,,Tu esi ne vienas – aš su tavimi“
11.22-asis Šeškinės gimnazijų krepšinio turnyras 2019
12. Trijų kartų kelionė partizanų takais ,,Tremtiniai+moksleiviai+senjorai“
13. Policijos dienos minėjimas Šeškinėje
14. Protmūšis Šeškinėje Lietuvos Baltijos keliui atminti
15. Konferencija ,,Žmogaus ir bendruomenės vaidmuo vietos savivaldos ir valstybės valdyme“
16. Pažintinė edukacinė kelionė ,,Šeima – tai mes“.
17. Pažintinė edukacinė kelionė socialiai remtiniems vaikams ,,Mes irgi esam bendruomenės nariai“
18. Šeškiukų kvadrato varžybos 2019
19. Aplinkosaugos dienos minėjimas Šeškinėje ,,Pažįstu kas auga Šeškinėje“
20. Kalėdų eglutės įžiebimas ,,Aš laukiu Kalėdų“
21. Paskaitos-seminarai tėvams apie vaikų auklėjimą be fizinių bausmių, pykčio valdymą, konfliktų sprendimus ir pan.
22. Šeškinės savanorystės diena ,,Žinau ką galiu nuveikti Šeškinėje“
23. Pažintinė edukacinė kelionė ,,Šeškinės bendruomenės geroji patirtis“
24. Pažintinė edukacinė kelionė ,,Šeškinės pėdsakai Lietuvos žemėlapyje“
25. Šeškinės ansamblių koncertų turas
26. Konferencija ,,Šiuolaikinė lyderystė vietos bendruomenėje.Vietos valdžios ir Vilniaus bendruomenių bendradarbiavimas: galimybės ir perspektyvos“
27. Elektroninis leidinys ,,Šeškinės bendruomenė: šiandien, rytoj, poryt“
28. Pagyvenusių žmonių šventė ,,Romansų ir poezijos garsų sūkuryje“
29. Renginys-muzikos vakaras ,,30 metų Lietuvos sąjūdžiui atminti“
30. Pirmoko lauknešėliai socialiai pažeidžiamoms šeimoms ,,Būsiu pats geriausias“.

Projekto partneriai: Vilniaus miesto savivaldybė, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Šeškinės seniūnijos seniūnaičiai.

Daugiau apie kiekvieną vykstančią priemonę informacija bus paskelbta vėliau. Sekite informaciją mūsų puslapyje www.seskinesbendruomenes.lt

Pirmininkas Olegas Beriozovas

Categories: Redakcija